iOS Android X

京站時尚廣場 手機就是會員卡

Specials

豆腐村 Tofu Village

 5F/主題餐廳

 (02)8913-6937

訂餐外送我要訂位

餐廳簡介

服務項目

  • √ 訂位
  • √ 座位
  • √ 刷卡
  • √ 服務費
  • √ 配合Q卡集點
  • √ 配合Q卡折抵

豆腐村:來自韓國滑嫩豆腐,料理正宗韓式風味

回上一頁